Meny
Röda vantar med hjärtsnöboll breddad.jpg

Hälsofrämjande arbete

Hälsoskolan är till för dig som är intresserad av hälsa och hälsofrämjande arbete. Du kanske jobbar med och för barn och unga i din profession, är förälder, vårdnadshavare eller är själv ung i Norrbotten.

Grundinställningen är att man inte blir fattig av att dela med sig utan tvärt om. Vår förhoppning är att vi kan mötas i den kunskap som finns om hälsa och hälsofrämjande arbete med och för barn och unga. Utifrån den kan vi bygga vidare på det som är gott och fungerar väl i Norrbotten för att främja hälsa. Vi vill sprida goda exempel på hur ett hälsofrämjande förhållningssätt använts och metoder som möjliggör delaktighet för att främja hälsa.

Goda exempel

Hälsofrämjande skolutveckling på Fria Emilia i Boden

En solig fredag i början av juni fick Fria Emilia i Boden besök av Hälsoskolan. På Fria Emilia, som är en Reggio Emilia-inspirerad skola, går 300 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan, som är ”…mer än bara en skola” utgår från tre pelare som pedagogiskt fokus: Estetiska lärprocesser, Miljö för delaktighet i lärande och Utforskande kunskapsområden som utgör grunden till planering och genomförande av all undervisning.

Läs mer 


 

Hälsofrämjande skolutveckling på Töreskolan

Hela hjärtat är med! Ja, så kan man sammanfatta Töreskolans förhållningssätt till det hälsofrämjande arbete som genomsyrar hela deras verksamhet. På Töreskolan finns 104 elever med 14 olika nationaliteter och en engagerad personal där alla oavsett profession har en viktig uppgift i det hälsofrämjande arbetet.

Läs mer


 

Hälsofrämjande skolutveckling på Torpgärdsskolan i Boden

Vi vet att skolan är en viktig plattform för att främja barn och ungas hälsa och lärande vilket gör att en hälsofrämjande lärandemiljö i skolan innebär en stark skyddsfaktor för eleverna. Under en tisdag förmiddag i slutet av maj besökte vi Torpgärdsskolan i Boden för att få veta mer om deras hälsofrämjande satsning på lärmiljön.

Läs mer


 

Aktiva skoltransporter

Aktiva skoltransporter är ingen nyhet, många projekt har gjorts för att öka dessa. Det innovativa i det här projektet är kopplingen till gamification och empowerment, vilket visat sig kunna öka barnens motivation till beteendeförändring samt föräldrarnas  engagemang i projektet vilket leder till ökad hållbarhet. Dessutom har vi integrerat lärande under de aktiva skoltransporterna vilket ökar engagemanget hos skolan att satsa tid och resurser för att implementera  projektet. 

Läs mer


 

SAM - Främja hälsa hos barn och unga

SAM drivs av Folkhälsocentrum vid Region Norrbotten och syftar till att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Norrbotten. SAM är en arbetsmodell som syftar till ökad förståelse, kompetens och samverkan rörande barn och ungas psykiska hälsa.

Långsiktiga mål:

  • Att andelen elever i gymnasiets första år som de tre senaste månaderna ofta eller alltid känt sig ledsna eller nedstämda minskar.
  • Att andelen unga som tar sitt liv minskar.
  • Att införa en nollvision gällande självmord i Norrbotten.
  • Att skapa ett väl fungerande samarbete med en klar ansvarsfördelning mellan aktörer såväl centralt som lokalt kring främjandet av psykisk hälsa hos unga i Norrbotten.

Läs mer 

 

 

Röster om hälsofrämjande arbete

Erika, skolsköterska

Jessica, kurator

Alexandra, specialpedagog

Carina, rektor

Karin, utvecklingsledare

Monika, lärare

Rickard och Anna, idrottslärare

Henrik, musiklärare

Katarina, hemkunskapslärare

Maria, fritidspedagog

Maj-Britt, specialpedagog

Ann-Mari och Ida, föräldrar

Stina, bild- och dramapedagog

Oliver, rastvärd

Jenny, lärare

Francoise, pedagogisk utvecklare

Marita, skolledare

Teija och Sanna, specialpedagog och lärare

Gunilla, Sofie och Anki, pedagoger och specialpedagog

Eva, skolsköterska

Maria, rektor

Anna, hälsocoach

Åke och Åsa, politiker