Meny
17809472-grandfather-and-grandson-playing-at-summer-park.jpg

Social välfärd

Norrbottens Kommuner är länets regionala samverkans- och stödstruktur (RSS) för det sociala välfärdsområdet och omfattar socialtjänstens områden samt kommunal hälso- och sjukvård.

I RSS-uppdraget ingår att vara en sammanhållande funktion som arbetar inom prioriterade områden för att nå en utvecklad samverkan inom och mellan länets kommuner. Vi främjar samverkan och dialog mellan kommunerna, mellan kommunerna och nationella aktörer samt med andra regionala samverkansparter och utbildningsanordnare. Det sker till stor del genom omvärldsbevakning och genom de nätverk som bedrivs i länet och nationellt.

I uppdraget ingår att samordna nationella satsningar och uppdrag samt att stödja kommunernas kunskapsutveckling och kunskapsstyrning.