Meny
Inspiration Och Goda Exempel

Välkommen till FoUI

Vid Norrbottens Kommuner finns sedan 2014 en FoUI-miljö som arbetar inom områdena utbildning och arbetsmarknad, social välfärd samt innovation och hållbar utveckling

FoUI - Forskning och Utveckling/Innovation

FoUI stödjer kommunerna i Norrbotten att dra nytta av forskning och beprövad erfarenhet för att utveckla och förbättra sina verksamheter. Det handlar bland annat om att i samverkan tillvarata kommunernas erfarenheter och kunskaper men också att utveckla och sprida ny kunskap. Samverkan med t.ex. lärosäten är en viktig del av FoUI:s uppdrag för att omsätta forsknings- och utvecklingsresultat som kan bidra till förbättringar och innovationer i verksamheterna.