Meny
87503 Green Book

Kunskapsstyrning

Vi arbetar med att stödja kommunernas arbete med kvalitet och en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Nationellt stöds utvecklingen av en kunskapsbaserad verksamhet genom det som kallas nationell kunskaps­styrning. Den nationella kunskapsstyrningen är ett system som avser stödja social­tjänsten och hälso- och sjukvården så att arbetet grundas på bästa tillgängliga kunskap (det som benämns för evidensbaserad praktik/medicin, kunskapsbaserad socialtjänst eller vetenskap och beprövad erfarenhet).

Ett samspel mellan ak­törer på lokal, regional och nationell nivå behövs för att systemet ska fungera och komma till nytta. I vårt RSS-uppdrag ingår att länka samman det nationella arbetet med det arbete som kommunerna gör.

Det finns många likheter mellan systemet för kunskapsstyrning för socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården men också en del skillnader.

Bilden illustrerar några av dessa. 

Läs mer om kunskapsstyrning


Uppdaterad 2023-09-25