Meny

Höjt försörjningskrav på arbetskraftsinvandring ett hot mot Norrbottens utveckling

Regeringens höjda försörjningskrav innebär att arbetskraftsinvandrare måste ha en lön som uppgår till minst 80 procent av medianlönen i Sverige. Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten motsätter sig regeringens beslut att försvåra situationen ytterligare för offentlig och privat sektor i länet som redan i dag har brist på arbetskraft.

Kommunerna och regionerna är seriösa och ansvarstagande arbetsgivare och vi vill alltid se goda arbetsvillkor för alla arbetstagare oavsett arbetsplats. En riktig lösning på problematiken där arbetskraftsinvandrare utnyttjas vore att arbetsmarknadens parter säkerställer kollektivavtal med goda löner och villkor för arbetskraftsinvandring till bristyrken. Med regeringens och SD:s höjda försörjningskrav utesluts i stället värdefulla medarbetare som hjälper välfärden att gå runt i ett läge där vi saknar människor i både offentlig och privat sektor. Så kan vi absolut inte ha det, säger Claes Nordmark, kommunalråd Boden och ordförande Norrbottens Kommuner.

Läs skrivelsen här >>

Läs hela pressmeddelandet här >>

13 Nov 2023