Meny

Ökad rådgivning behövs om legala förutsättningar för kommunens verksamhet inför och under höjd beredskap

Norrbottens Kommuner ställer sig bakom skrivelse från Luleå kommun till Sveriges Kommuner och landsting (SKR) med uppmaning att SKR behöver ges uppdrag om tydligare rådgivning avseende de legala förutsättningarna till landets kommuner inför och under höjd beredskap. Allt för att landets kommuner, på självstyrelsens grund ska kunna bygga robusta kommuner inför höjd beredskap.

För att åstadkomma en sammanhängande totalförsvarsplanering för de statliga myndigheterna, har handlingsplanen Handlingskraft utarbetats av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet med Handlingskraft är att genom en årlig process samordna planeringen mellan det civila och det militära försvaret så att beroenden kan identifieras och särskilda satsningar lyftas fram till regeringen.

För SKR och MSB på nationell nivå har slutit överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar, 2018-2020, som sedan justerats och förlängts till 2022. Av överenskommelsen framgår bland annat att kommuner under perioden ska påbörja en planering för sina uppgifter inom totalförsvaret. Planeringen ska avse den verksamhet som kommunen ska bedriva under höjd beredskap samt dess krigsorganisation och dess bemanning.

  • Rådgivning och samstämmighet behövs i landets samtliga kommuner för att uppgiften ska bli görlig, säger Carina Sammeli, kommunalråd i Luleå
  • Sveriges kommuner står tillsammans med hela totalförsvaret inför stora utmaningar när det gäller att planera för ett modernt totalförsvar, inte minst i skuggan av Rysslands fruktansvärda invasion av Ukraina. Initiativet från Luleå kommun är mycket bra och Norrbottens Kommuner ställer sig givetvis bakom det, säger Claes Nordmark, ordförande i Norrbottens Kommuner och kommunalråd i Boden.

Pressmeddelande >>

Skrivelse läs här >>

04 Mar 2022