Meny

Avfall

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en gällande renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige.

Norrbottens Kommuner erbjuder kommunernas politiker och personal nätverksträffar, utbildning och konferenser inom detta område. Seminariet "Aktuell avfallspolitik" arrangeras varje år tillsammans med Region Västerbotten. Samverkan mellan kommunerna är omfattande genom avtal och andra former. Norrbottens Kommuner har också utrett möjligheterna att bilda ett kommunalförbund för avfallsfrågorna.

Se utredningen under rubriken dokument