Meny

Tillväxtberedningen i Norrbotten anser att investeringar i infrastrukturen är avgörande och tidskritiskt i den gröna omställningen i Norrbotten

Den för Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten gemensamma tillväxtberedningen i Norrbotten har lämnat in synpunkter till regeringen och Trafikverket på inriktningsunderlaget som Regeringen givit Trafikverket i uppdrag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för plan 2026 -2037.

01 Nov 2023