Meny

Elevhälsoenkäter synliggör hälsobagage

En studie av elevers hälsa och trivsel i skolan i Norrbotten publicerades idag i Norrboten Kommuners FoUI rapportserie.

Rapporten baserades på data från de elevhälsoenkäter som elever i årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet fyllt i före det hälsosamtal de haft med sin skolsköterska. Studien visar bland annat att det tycks vara så att eleverna bär med sig sina hälsoupplevelser. Man skulle kunna beskriva detta som att eleverna bär med sig ett ”hälsobagage” eller ett ”ohälsobagage” över tid. Forskarna Mats Jakobsson och Catrine Kostenius menar att denna kunskap leder till konsekvenser för hur man bäst planerar och genomför hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i skolan.
18 Maj 2021