Meny

”Utmaningar och möjligheter” tema på Aktuell Socialpolitik 2019

Den 14-16 maj var det dags för den årliga konferensen ”Aktuell Socialpolitik” som vi tillsammans med Region Västerbotten anordnar. Årets tema var utmaningar och möjligheter och tog upp aktuella frågor inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård, digitalisering och innovation.

- Vi hoppas att deltagarna åkte hem inspirerade av föreläsarna och att de fick med sig idéer om hur de kan arbeta med de framtida utmaningar som socialtjänsten och välfärden står inför de kommande åren, men även hur viktigt det är att mötas och samverka med varandra över såväl kommun- som länsgränserna, säger Eva Lakso, avdelningschef Social välfärd, Norrbottens Kommuner.

Här är ett axplock av dagarna som inleddes med temat digitalisering där Håkan Olsson, Evado, pratade om framtidens socialtjänst och behovet av en tydlig ledning och styrning för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Vi står inför en enorm demografisk utmaning med alltfler äldre som har stora behov och med allt färre som arbetar med vård och omsorg. En digital transformering är nödvändig inom socialtjänsten för att skapa ett högre kund-/medborgarvärde och en effektivare verksamhet.

Åsa Furén Thulin, sektionschef på SKL, är en återkommande gäst på Aktuell Socialpolitik. Hon pratade om vad som är på gång nationellt inom socialtjänsten, om framtida utmaningar, om hälsofrämjande arbete, jämställdhet, barnrättspolitik och en hel del annat. 

Vidare gavs exempel på pågående forsknings- och utvecklingsarbeten från våra nordliga län. Från Norrbotten fick vi höra om det arbete som pågår mot våld i nära samt om resurscentrum för hedersrelaterat våld (Helena Asklund och Sara Avander) och om människohandel och prostitution (Torbjörn Anttila). Från Västernorrland beskrevs den följeforskning som görs inom ramen för Sundsvalls, Timrås och Örnsköldsviks satsning på förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid för socialsekreterare och som kom att handla om arbetsmiljö (Carolina Klockmo). Från Västerbotten beskrevs GINO-projektet som arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt inom IFO (Annika Nordström).

Malin Lindberg avslutade på torsdagen med att prata om social innovation för kommunal förnyelse, som ett sätt för kommunerna att vidareutveckla sina verksamheter för att kunna möta de behov och utmaningar man står inför. Social innovation handlar om att utveckla nytänkande processer och lösningar på aktuella samhällsutmaningar där samhällsnytta och social förändring är huvudsyftet.

28 Maj 2019