Meny

Min Plan tryggare för patienten

Som ett led i att stärka patientens delaktighet är Norrbotten först ut i landet med att erbjuda patienter som har behov av insatser från både regionen och kommunen att ta del av sin samordnade individuella plan via 1177.se.

Det har varit ett omfattande arbete med att styra om från den gamla tidens vårdplanering  till dagens samordnade individuella plan. Istället för att som tidigare göra en plan på sjukhuset sker nu en långsiktig planering utanför sjukhus, ofta i patientens egna hem, tillsammans med vården, kommunen och patient och vid behov dess närstående. Totalt har ungefär 10 000 vård-, stöd och omsorgsanställda berörts av det nya sättet att jobba.

– Vi är glada att personalen både inom regionen och kommunerna i länet gått in i det här med engagemang och envishet för att få allt att fungera. Det har blivit tydligt att det ger ett mervärde för patienten som saknades tidigare, säger Karin Sundström från Norrbottens Kommuner som tillsammans med projektledaren Sofi Nordmark från Region Norrbotten jobbat med att ta fram och införa Min Plan. 

Norrbotten är först i landet med samordad individuell plan via 1177.se
Den som vill läsa sin individuella samordnade plan loggar in på 1177.se och väljer Journaltjänster. Planen finns under rubriken Vårdplaner. Om man inte kan eller vill läsa planen digitalt går det fortfarande att få den utskriven på papper. Att i mötet med patienter och anhöriga berätta om de nya möjligheterna är viktigt så att patienten blir mer delaktig och kan ta ett större ansvar för sin egen hälsa. 

- Vi ser att patientens deltagande i det samordnade mötet har ökat från 50 procent till 80 procent i och med de nya arbetssätten. Att få vara i sitt hem och ges möjlighet att reflektera över sina behov gör att patienten kan vara mer delaktig i den långsiktiga planeringen. Det skapar trygghet för individen, säger Sofi Nordmark. 

Den samordnade långsiktiga planeringen dokumenteras i en gemensam plan mellan regionen och kommunen och ska svarar på frågan: vem gör vad och när? 

- Planeringen utgår alltid från patientens behov, resurser och vad som är viktigt för den enskilda individen, säger Karin Sundström projektledare Norrbottens Kommuner. 

Min Plan har vunnit pris nationellt
Min Plan utsågs nyligen till vinnare av Lilla priset för IT i vården som utses av Dagens Medicin. Priset ska stimulera användningen och utvecklingen av e-hälsa genom att visa på möjligheten att med IT som verktyg förenkla vårdprocesser, förbättra informations- och kommunikationssätt, öka kvaliteten i vård och omsorg samt förbättra patientsäkerheten.

 

På bilden från vänster; projektledarna Sofi Nordmark, Region Norrbotten och Karin Sundström, Norrbottens Kommuner.

03 Jan 2019