Meny

Avsiktsförklaring för att nå målen i Agenda 2030

Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Den 16 oktober skrevs en gemensam avsiktsförklaring under av inblandade aktörer i Norrbotten.

­Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att tillsammans med länets aktörer, verka för att de globala målen i Agenda 2030 nås men också att sprida information om Agenda 2030-arbetet på regional och lokal nivå. Den 16 oktober träffades länets aktörer för att tillsammans skriva under en gemensam avsiktsförklaring för arbetet.

—Vi jobbar för en global överenskommelse med 17 mål för en hållbar framtid, inget mål ska nås på bekostnad av något annat, säger landshövding Björn O. Nilsson.

Norrbottens aktörer har lång erfarenhet av att samarbeta och dra åt samma håll när det gäller viktiga frågor som rör länets framtid.

—Norrbotten är ett län som tänker hållbart. Mår planeten bra så mår vi bra och det här är frågor som vi redan arbetar med, säger Britta Flinkfeldt, kommunalråd i Arjeplog och ordförande i Norrbottens Kommuners styrelse, om Agenda 2030-målen.

Avsiktsförklaringen innebär bland annat att respektive aktör ska:

  • Främja, direkt eller indirekt, genomförandet inom ramen för sin ordinarie verksamhet.
  • Bidra till genomförandet med sin kompetens, kunskap och sina nätverk.
  • Upprätta en årsplan för det gemensamma arbetet.
  • Sprida information om Agenda 2030 i sina egna organisationer och nätverk.

Läs mer om avsiktsförklaringen på Länsstyrelsens sida

Mer om globala målen och Agenda 2030

 

17 Okt 2018