Meny

Avstamp för Norrbottens folkhälsostrategi på länskonferens

Den 13 juni arrangeras folkhälsokonferensen "Nya perspektiv på hälsa och tillväxt." Välkommen till en dag som också är startskottet på ett mer systematiskt regionalt arbete som ska bidra till en mer jämställd och jämlik folkhälsa i Norrbotten 2026.

Välkommen till en dag som också är startskottet på ett mer systematiskt regionalt arbete som ska bidra till en mer jämställd och jämlik folkhälsa i Norrbotten 2026. Norrbottens folkhälsostrategi har lagt grunden och nu inleds arbetet med att förverkliga innehållet.

Datum: 13 juni 2018
Tid: 10.00-16.00
Plats: Vineyard konferenscenter, Luleå

Syftet med dagen är att ge nya perspektiv på folkhälsa och folkhälsoarbetet samt ge en kort beskrivning på vilket sätt regionala nivån kommer bidra till en mer jämställd och jämlik folkhälsa 2026.

Nycklarna till en förbättrad folkhälsa ligger hos en mängd aktörer och endast tillsammans kan länet förbättra hälsoläget. Målgrupp för arrangemanget är ledande politiker och tjänstepersoner som direkt och indirekt arbetar med folkhälsa i idéburen, offentlig och privat sektor. Särskilt viktiga är den grupp av kommunföreträdare (kommunalråd, kommunchefer, förvaltningschefer med flera som Norrbottens folkhälsopolitiska råd träffade under kommunbesöken hösten 2016

Varmt välkomna hälsar

Agneta Granström (MP), ordförande, på uppdrag av Norrbottens folkhälsopolitiska råd 

03 Maj 2018