Meny

Strategi för bättre folkhälsa

Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsan i olika befolkningsgrupper. "Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026" beskriver utgångsläge, målsättningar, egenskaper för ett framgångsrikt folkhälsoarbete samt vem som gör vad i Norrbottens folkhälsoarbete.

Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsan i olika befolkningsgrupper. Den svenska folkhälsan är förhållandevis god i ett internationellt perspektiv - men inte jämlikt fördelad. Samtidigt som många blir allt friskare växer skillnaderna i hälsa mellan grupper av människor även i Norrbotten. 

Syftet med strategin är att förbättra folkhälsan och stimulera till ett mer systematiskt folkhälsoarbete som utjämnar skillnader i mellan befolkningsgrupper. 

Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026

Norrbottens Kommuners folkhälsoarbete