Meny

Länsaktörer krokar arm med barn och unga i Hälsoskolan

I Norrbotten, liksom riket i helhet, ökar barns och ungas psykiska ohälsa. Nu vill Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet vända
utvecklingen genom samarbetet i Hälsoskolan.


– Vi vill göra något för att de 51 000 barn och unga mellan noll och 19 år som lever i Norrbotten ska få de bästa möjligheterna att må bra och leva ett gott liv, säger Peter Waara, ordförande i FoUI-utskottet vid Norrbottens Kommuner.

Många i vårt län....