Meny

Fördjupning om metoden Anti-pilot, 17 sept 2024 - Digitalt

Datum: 17 september 13:00 - 17 september 16:00
Plats: Digitalt

För att få utrymme för nya lösningar som fungerar bättre och skapar mer värde än de vi redan har, måste vi samtidigt ta bort och sluta göra sådant som inte fungerar eller efterfrågas.

Anti-pilot är ett verktyg/modell som man kan använda för att under en begränsad period testa att ta bort eller sluta med något i en tjänst, process eller verksamhet innan man väljer att ta bort det slutgiltigt. Syftet med att göra en anti-pilot är att vi genom att följa en systematisk process ”tvingar” oss själva att överväga subtraktion som ett alternativ när vi utvecklar. Det behövs ofta en medveten ”knuff” åt ta-bort-hållet då vi vanligtvis lutar mer åt att lägga till eller skapa något helt nytt.

Tid
17 september kl. 13.00-16.00

Plats
Där du är! Digitalt via Teams. Teamslänk skickas senast en dag innan.

Målgrupp
Inbjudan skickas till de som deltog på föreläsningen om modellen Anti-pilot som vi anordnade i maj. Nu handlar det om att fördjupa sig i Anti-pilot och få möjlighet att testa metoden genom praktiska övningar. För att du ska kunna arbeta med Anti-pilot på hemmaplan är det en fördel om ni är fler från samma verksamhet som deltar tillsammans. Därför har du möjlighet att bjuda med dig några kollegor – till exempel en ledningsgrupp eller en arbetsgrupp – som står inför förändringar som innebär en nödvändighet att förändra och prioritera i arbetet.
Det är inget krav att du deltagit i föreläsningen som hölls i maj för att delta denna gång.

Utbildare 
Ulrika Lundin, Innovationscoach & senior tjänstedesigner. Ulrika Lundin har de senaste 15 åren arbetat praktiskt med innovationsledning, att lära ut tjänstedesign och utveckla metoder för utvecklingsprocesser. Hon är en av grundarna till Innovationsguiden, SKR:s innovationsstöd till offentlig sektor med syfte att sprida och skala upp innovationsförmåga. Ulrika utvecklade även flera initiativ riktade mot chefer och politiker för att ytterligare stärka förmågan att leda innovation i komplexa system. Hon har även medverkat i expertgrupper och agerat rådgivare till regeringsnära innovationsinitiativ för de nordiska länderna.

Avgift
Det är en kostnadsfri workshop. Anmälan är dock bindande efter den 20 augusti 2024, men platsen kan överlåtas till annan deltagare. Utebliven deltagare debiteras 500 kr.

Anmälan
Anmäl dig via "knappen" nedan senast 20 augusti 2024

För mer information om anmälan, kontakta:
Linda Lundholm, Norrbottens Kommuner
e-post: linda.lundholm@kfbd.se