Meny

Snöis delar och lär i Danmark

Hälsoskolans maskot Snöis och flexitforskare Catrine Kostenius deltog i en spännande internationell forskningskonferens i Danmark 12-14 juni för att dela med sig och diskutera hälsofrämjande arbete med andra forskare.

Många viktiga frågor lyftes. Vilka arbetssätt kan vi använda för att skapa medskapande processer? Hur kan dem de berör vara delaktiga? Vilka forskningsmetoder kan vara användbara i hälsofrämjande skolutveckling? Vi delade med oss av ett givande arbetssätt där vi fört samman vuxna med en rad olika professioner, politiker tillsammans med barn och unga i länet.

Läs mer här om konferensbidraget (pdf)

Läs mer om workshopdagen

Forskningsartikel om metoden 5-D (pdf)

17 Jun 2019