Norrbottens kommuner

Miljö- och samhällsbyggnad

Området kopplar till kommunernas verksamhet inom miljö, folkhälsa, plan-och byggfrågor, klimat och energifrågor, avfall, räddningstjänst och säkerhet samt kulturfrågor. Vi bedriver kurs- och konferensverksamhet, projekt, upphandlingar samt samverkar med länsstyrelse och landsting i frågor som berör området. En förutsättning för vårt arbete är en bra dialog med medlemskommunerna och i detta är våra nätverk för politiker och tjänstemän viktiga. Andra samarbetspartners är Energikontor Norr och IT-Norrbotten. Regionala utvecklingsprogram och strategiska styrdokument, beslutade av det regionala partnerskapet är verktyg i arbetet.

Särskilda insatser görs inom tillsynen enligt miljöbalken och folkhälsoarbetet. Läs mer under Miljösamverkan Norrbotten och Strategiskt folkhälsoarbete

Kontaktperson för Miljö- och samhällsbyggnad är Björn Eriksson 070-55 45 803, bjorn.eriksson@kfbd.se

Webbansvarig och information om cookies