Meny

Struktur och upplägg

Ett gemensamt arbete med kompetensutveckling ger förbättrade förutsättningar för att erbjuda insatser av god kvalitet och bidrar till att utjämna oönskade ojämlikheter mellan kommuner. Yrkesresan blir således ett viktigt verktyg i arbetet med kunskapsstyrning inom socialtjänsten.

Utbildare från kommunerna

Yrkesresan är ett koncept som innehåller både digitalt lärande och fysiska utbildningsträffar som anordnas regionalt. Socialstyrelsen är huvudsaklig kunskapsproducent och står för kvalitetssäkring av sitt eget material, som utgör en stor del av innehållet på Yrkesresan Barn och unga. Att ha utbildare från kommunerna ger en verksamhetsnära tillämpning. Genom att verksamma socionomer föreläser skapar det ett djup och en förståelse. Att bli utbildare i Yrkesresan ger även en möjlighet för erfarna medarbetare att utvecklas och få en alternativ karriärväg.


Kursstruktur

Beroende på tid i yrket (och i viss mån roll, t.ex. medarbetare eller arbetsledare/chef) blir deltagare behörig till ett av fyra steg;
Steg 1: NY medarbetare med 0-2 år i yrket.
Steg 2: VAN medarbetare med 2-5 år i yrket.
Steg 3: ERFAREN medarbetare med 5 år + i yrket.
Steg 4: ARBETSLEDARE OCH CHEF, alla arbetsledare och chefer oavsett år i yrket.

Varje väska leder till en resväg med hållplatser

Varje hållplats = en kurs.
Varje kurs består av tre delar:

1. Förberedelser

 • Innehåller läraktiviteter i form av förberedelseuppgifter
 • Obligatoriskt inför en kurs
 • Består av relevant innehåll från kvalitetssäkrade källor
 • Olika format: t.ex. handbok, podcast, film
 • Digital

2. Kursdag/-ar

 • Innehåller en eller flera lärarledda kursdagar och utgår från förberedelserna
 • Fokus på fördjupning genom övning, dialog och process
 • På plats i regionerna eller digitalt

3. Fördjupning efter

 • Innehåller läraktiviteter i form av förslag på fördjupningsuppgifter, checklista
 • Inte obligatoriskt, mer ett stöd för att lära sig mer
 • Består av relevant innehåll från kvalitetssäkrade källor
 • Olika format: t.ex. handbok, podcast, film
 • Digitalt

Kontaktperson Norrbottens Kommuner 

Ami Cain 
Telefon: 070-213 90 42
E-post: 


Sidan uppdaterad 2022-03-28