Meny

Det är vi som jobbar på avdelningen Social Välfärd


Eva Lakso

Avdelningschef Social Välfärd

Telefon: 070-693 54 17
E-post: eva.lakso@kfbd.se


Ami Cain

Projektledare Yrkesresan

Telefon: 070-213 90 42
E-post: 


Åsa Heikkilä

Utvecklingsledare Kommunal hälso- och sjukvård

Telefon: 070-508 06 63
E-post: 


Ingegerd Skoglind Öhman

Utvecklingsledare inom social välfärd

Telefon: 070-601 59 53
E-post: 


Helena Asklund

Utvecklingsledare Psykisk hälsa och Kvinnofrid

Telefon: 070-693 54 77
E-post: 


Benitha Eliasson

Vetenskaplig ledare 

Telefon: 070-693 14 98
E-post: 


Marcus Junkka Bideke

Processledare psykisk hälsa- suicidprevention

Telefon: 070-203 95 53
E-post: marcus.junkka-bideke@kfbd.se 

Uppdaterad 2022-06-03