Norrbottens kommuner

Modersmålsprojektet

Projektet omfattar samtliga kommuner i Norrbottens län och projektets intentioner är att kartlägga samtliga grundskoleelever (ej förskoleklass) med annat modersmål än svenska samt var dessa elever finns, och hur kompetensen ser ut hos lärarna. Projektet ska också organisera en strukturerad interaktiv modersmålsutbildning för eleverna mellan kommunerna samt kompetenshöja lärarna så långt det är möjligt via sökta medel. Framgent ska vi även delge och sprida kunskap till andra kommuner/län om vårt arbetssätt och metoder för bättre måluppfyllelse för målgruppen.

Fakta om ModersmålsprojektetPDF (pdf, 173.9 kB)

Lista på kontaktpersoner i NorrbottenWord (word, 69.5 kB)
 

 

Webbansvarig och information om cookies