Meny

Kunskap om våld mot kvinnor och unga kvinnor på landsbygd

Igår den 16 juni försvarade Lotta Brännström sin licentiatavhandling om genusrelaterat våld, och då specifikt killar och mäns våld mot tjejer och kvinnor som är ett allvarligt globalt folkhälsoproblem, en kränkning av mänskliga rättigheter och ett hot mot ett demokratiskt samhälle.

De flesta studierna gällande genusrelaterat våld är genomförda i städer eller stadsnära områden och vi saknar nödvändiga kunskap om våld mot kvinnor och unga kvinnor på landsbygd. Därför bidrar detta arbete med att öka kunskapen om genusrelaterat våld mot tjejer på landsbygd genom den participatoriska metoden photovoice.

17 Jun 2021