Meny

Nu bygger vi en ny klimat- och energistrategi för Norrbottens län

Arbetet med framtagandet av en ny klimat- och energistrategi är i gång! Länsstyrelsen har fått uppdraget och kommer tillsammans med Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner att ta fram den nya strategin.

Målsättningen är att ta fram en ny klimat- och energistrategi som alla parter kan stå bakom. Strategin kan ses som ett verktyg för att gemensamt fokusera och rikta länets insatser för ökad tillväxt genom energieffektivisering och ökad substitution av fossila till förnybara energikällor.

Klimatmedvetenhet, energieffektivitet och förnybar energi har under de senaste åren utvecklats till en viktig del i Sveriges strategiska profilering. Som ett led i detta har Sveriges riksdag antagit ett klimatpolitiskt ramverk med målet nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045. På regional nivå har Länsstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en ny strategi för att minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt effektivisera länets energianvändning.

Till hösten går arbetet med den nya klimat- och energistrategin in i en mer aktiv fas då workshopar inom fem olika temaområden går av stapeln. Datum för workshoparna: 25 oktober, 13 november, 15 november, 20 november, 21 november.

Den nya strategin ska fastställas i oktober 2019.

Kontakt

Paulina Henriksson
Internationella enheten, Länsstyrelsen Norrbotten
Tfn: 010-225 53 17

Maila till Paulina Henriksson

 

29 Jun 2018