Meny

MI-utbildning 20-21 samt 27-28 oktober 2022

Datum: 20 oktober 09:30 - 28 oktober 15:30
Plats: Elite Stadshotellet Luleå

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser med syfte att främja motivation och beteendeförändring.

Tid
20-21 samt 27-28 oktober 2022.

Lokal
Luleå, Elite Stadshotellet

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personal inom missbruks- och beroendevården, vuxenpsykiatrin, primärvården och socialtjänsten. Utbildningen vänder sig i första hand till kommunerna och Region Norrbotten. Övriga i mån av plats.

Utbildare
Ann-Charlott Lidfors. Kursledaren är medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers.

Program
Utbildningen startar torsdag 20 oktober kl. 09.30 med kaffe och smörgås, dagen avslutas ca. kl. 16.30. Fredag 21 september fortsätter utbildningen kl. 08.30 och dagen avslutas ca. kl. 15.30. För dagarna 27-28 oktober gäller samma hålltider.

Avgift
För kommun och regionanställd: 4.800 kr/deltagare (exkl.moms). Övriga 5.800 kr/deltagare (exkl. moms) I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch under dagarna. Var och en som behöver logi ombesörjer bokning av detta samt fakturering på egen hand. Kursavgiften faktureras i efterhand.

Sista dag för anmälan
27 september 2022. Begränsat antal platser!

Kursdokumentation till utbildningstillfället skickas ut till anmälda deltagare i samband med bekräftelsen ca två veckor före kursstart.

För övrig information kontakta; Linda Lundholm på Norrbottens Kommuner, tel. 070-508 92 63, e-post linda.lundholm@kfbd.se