Meny

Att stödja efterlevande, närstående & profession när det värsta har hänt, 1 december 2023 - Digital föreläsning

Datum: 01 december 13:00 - 01 december 14:00
Plats: Digitalt via Teams

Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten ger i samverkan en målgruppsanpassad digital föreläsningsserie om suicidprevention, med Ullakarin Nyberg. Föreläsningen riktar sig till både chefer och anställda i olika verksamheter. Ytterligare beskrivning av målgrupp finns angivet nedan. Föreläsningen kommer att spelas in för att även kunna ses i efterhand.

Ullakarin Nyberg är utbildad onkolog och kliniskt verksam psykiater, suicidforskare och författare. Hon är mycket uppskattad och flitigt anlitad som föreläsare och en av Sveriges främsta experter inom suicidprevention och sorg.

Målgrupp
Civilsamhälle, brukar- och anhörigorganisationer, medarbetare hos huvudmännen (hälso-och sjukvård/kommunerna) m.fl.

Avgift
Deltagande är kostnadsfritt och ingen anmälan behövs.

Tid
1 december 2023, kl. 13.00-14.00

Plats
Du deltar i föreläsningarna genom Teams, som du kan ansluta till genom din dator, eller mobilapp. Länk till föreläsning hittar du nedan        

Möteslänk till Teams-mötet: Klicka här för att ansluta till mötet