Meny
Header Styra

Styra och följa upp

Definition av modulen 

Modulen Styra och följa upp handlar om att säkerställa en tydlig styrkedja i det kommunala jämställdhetsarbetet, mellan politik, förvaltning och verksamhet. Exempel på aktiviteter som kan ingå är kvantitativa och kvalitativa utvärderingar samt löpande efterfrågan på resultat från chefer och politiker.

Frågeställning

Vilka är våra styrkor och brister i styrkedjan?

Röster från kommunerna i Norrbotten: 

Verksamhetsföreträdare, Kalix:

”Jag skulle vilja göra (jämställdhetsarbetet) till en del av det systematiska kvalitetsarbetet. För då kommer det upp med jämna mellanrum och vi tvingas sätta ögonen på det.”

Politiker, Kalix:

”Man måste våga hålla i och hålla ut när man ska göra förändringsarbete. Man kommer inte att se effekterna så fort och man kan inte förvänta sig snabba effekter. För det är ju ett nytt tankesätt i hela organisationen.”

Politiker, Jokkmokk:

”Det som vi mäter och följer upp, det är också det som blir gjort. Om vi inte följer upp jämställdhetsfrågorna på ett konstruktivt sätt i annan verksamhet än skolverksamheten, då kommer det förmodligen att dröja för länge innan något sker.”

Politiker, Övertorneå̊:

”Likväl som vi följer upp allt det här om ekonomi, personal och sjukfrånvaro, ska det också vara en självklar del att följa upp jämställdheten”

Filmer

Politikens betydelse i jämställdhetsarbete, David Väyrynen, politiker Gällivare kommun

Om hur en politiker kan se på sin roll i jämställdhetsarbetet.

Jämställdhet i kommunal styrning

Om att styra och leda mot jämställdhet i en kommun – strategens perspektiv.

Jämställd utbildning i Kalix kommun

Om jämställdhetsarbete och betydelsen av att hela styrkedjan är med. Politiker, skolchef, rektor och lärare berättar.

Rapporter

Röster från politik, förvaltning och verksamhet i Norrbotten, Eriksson H och Lindberg M, 2021


 

Meny för mobilvy