Meny
Header Om

På väg mot jämställda och attraktiva kommuner 2018-2021

"På väg mot jämställda och attraktiva kommuner" är ett utvecklingsarbete som pågått mellan 2018-2021 med fem deltagande kommuner i Norrbotten; Övertorneå, Kalix, Haparanda, Jokkmokk och Gällivare. Det övergripande syftet var att erbjuda kommunerna ett processtöd och kunskapsstöd i arbetet med att implementera den europeiska deklarationen för jämställdhet.

Den europeiska deklarationen för jämställdhet lanserades 2006 av de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation Council of European Municipalities and Regions (CEMR). Deklarationen understryker vikten av ett medborgarperspektiv, där medborgarnas behov står i centrum och lika tillgång till och lika bemötande inom kommunala verksamheter säkerställs. Dessutom betonas att jämställdhet behöver integreras i organisationens ordinarie beslutsprocesser och verksamheter. Samtliga kommuner i Norrbotten och Region Norrbotten har undertecknat jämställdhetsdeklarationen (2014). Målsättningen är att Norrbotten ska bli Sveriges första jämställda län.

Utvecklingsarbetet drevs av Norrbottens Kommuner och skedde i samverkan med Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Utifrån deltagande kommuners behov och utmaningar i jämställdhetsarbetet genomfördes aktiviteter och insatser som konkretiserar den europeiska deklarationen för jämställdhet. Fokus låg på att pröva nya arbetssätt och skapa långsiktiga processer, med avstamp i tidigare kunskaper och erfarenheter. Luleå tekniska universitet bidrog med vetenskapligt kunskapsstöd för att säkerställa kvaliteten och systematiken i utvecklingsarbetet.

Filmer

Tack-filmen från konferensen 22/10 2021.

Om kraften i att synliggöra alla som bidrar i ett utvecklingsarbete.

Rapporter

Röster från politik, förvaltning och verksamhet i Norrbotten, Eriksson H och Lindberg M, 2021


 

Meny för mobilvy