Meny

Förväntningar på skolans ledarskap för att främja hälsa

En studie om elevhälsosamtal i Norrbotten visar skolpersonal och elevers förväntningar på skolans ledarskap för att främja hälsa.

Skolledarna behöver arbeta aktivt med att tydliggöra och möjliggöra skolans gemensamma hälsofrämjande ansvar. Det är många perspektiv som behöver tas tillvara och det kräver såväl tid som kunskap och engagemang. För långsiktigheten behöver skolledare ges mandat av politiken att prioritera det hälsofrämjande arbetet. Forskarna Catrine Kostenius och Catarina Lundqvist förespråkar också delaktighetsskapande processer och i stället för att jobba top-down eller bottom-upp så föreslår forskarna en ”sandwich-strategi”.

10 Jun 2021